En pålitlig och effektiv partner

Karlsson Entreprenad i Mora är ett familjeföretag som tillsammans med personal har över 100 års erfarenhet av verksamhetens fem affärsområden.

Idag är vi en av Dalarnas större aktörer och verkar över hela Sverige. I Dalarna ser du dagligen våra fordon köra asfalt, skotta snö, klippa dikeskanter, flytta containers eller flytta någon specialtransport.

Dygnet runt, året runt rullar våra transporter, lastväxlare, timmerbilar och traktorer.

Vårt löfte

Vi försöker alltid leverera bra service, trevligt bemötande samt vara en pålitlig och effektiv partner. Vår personal ska känna yrkesstolthet och våra partners ska uppleva oss som en stabil integrerad länk i deras verksamhet.

Affärsområden

  • Transport och logistik
  • Specialtransport
  • Materialförsörjning
  • Miljö och återvinning
  • Underhåll och väghållning
Håkan Karlsson, delägare och VD

Våra affärsområden

Vår maskinpark är stor och vi försöker alltid lösa kundens behov på bästa sätt. Oavsett vilket behov du har, kommer du att se en gemensam nämnare hos våra fordon och förare; vi använder beprövad teknik och har stor kunskap.

Asfaltsbil - Karlsson Entreprenad low (1)
Plogning 2 - Karlssons Entreprenad
Buskröjning-och-dikesklippning-Karlsson-Entreprenad-smalare

Transport och logistik

Karlsson Entreprenad hjälper dig med många typer av transporter och logistik så som asfaltskörning, timmertransport och deponikörning. Vi utför även skrot-, snö-, flis-, sand-, pellets- och grustransporter.

Specialtransport

Vi är specialiserade på mer krävande transporter så som kranbilar, traktorer och tunga transporter. Vi hyr även ut flak för denna typ av transporter.

Materialförsörjning

Karlsson Entreprenad ger dig en helhetslösning för olika material. När du köper bark, flis, grus, sand eller pellets från oss får du det levererat och klart.

Miljö och återvinning

Vi gör det enkelt för dig. Hyr containers från oss så tar vi hand om bortforsling och återvinning. Vi utför även ren skrotkörning.

Underhåll och väghållning

Att våra vägar är framkomliga är avgörande för att landet ska överleva. Vi utför snöröjning, bortforsling av snö, gatusopning, buskröjning och dikesklippning för att våra vägar ska vara körbara och säkra.

Vi har en flexibel flotta och löser det mesta som våra kunder behöver hjälp med.

- Håkan Karlsson, Karlsson Entreprenad

Vi ger kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på hur något ska förflyttas från en punkt till en annan, kontakta oss så hjälper vi dig! Vi är experter på specialtransporter.

Kunder och samarbetspartners

svevia-logo
NCC logga
peab_rgb
Mora kommun logga
DalaFrakt logga
Ragnsells-web